Engineering

Wij voeren alle berekeningen uit die nodig zijn zijn om een gebouw te realiseren, gebruik makend van vooraanstaande technieken zoals VABI Elements. Hiermee wordt een warmteverliesberekening gemaakt van de bouwkundige schil. Daarmee wordt vooraf inzicht verkregen in de transmissie van het gebouw. Ook kan er een gebouwsimulatieberekening gemaakt worden, waarmee vooraf duidelijkheid en inzicht gegeven in het comfort en energiegebruik in de toekomstige situatie.

Daarnaast maakt OER Advies berekeningen, gebruik makend van de stromingsmodules van VABI UO.

Aan de hand daarvan is het mogelijk om principeschema’s op te zetten en uit te werken, zodat energiestromen inzichtelijk worden en KVS-waarden bepaald kunnen worden.